RD v Machulinciach sme realizovali na kľúč, čo znamená, že sme zrealizovali kompletnú stavebnú činnosť od hrubej stavby cez zdravotechniku, elektriku, vykurovanie, omietky, potery, zateplenie a fasádu až po obklady, dlažby a podlahy. V exteriéri sme uložili zámkové dlažby, postavali oplotenie zo štiepaných tvárnic do oblúka a zrealizovali sme terénne a sadové úpravy.